INFRASTUKTURA DROGOWA

W celu zwiększenia konkurencyjności firmy oraz jakości oferowanych usług stale poszerzamy obszary naszej działalności, inwestujemy w zaplecze techniczne oraz zasoby ludzkie. Posiadamy wysoko-wykwalifikowaną kadrę inżyniersko-kierowniczą co pozwala nam realizować również projekty drogowe.

 

Specjalizujemy się w: 

  • realizacji projektów drogowych w ramach kontraktów na budowę sieci kanalizacyjnych
  • wykonywaniu stabilizacji gruntu
  • pracach rozbiórkowych
  • wymianie gruntów pod obiekty drogowe
  • budowie nasypów drogowych
  • budowie przepustów drogowych
  • budowie tymczasowych dróg i objazdów

prace drogowe