O FIRMIE

PARSTER Spółka z o. o. funkcjonuje na rynku usług budowlanych od ponad 30 lat. Początkowo Spółka wykonywała głównie wewnętrzne instalacje sanitarne dla budownictwa mieszkaniowego oraz zewnętrzne sieci wodno-kanalizacyjne. Obecnie nasza oferta obejmuje szeroki zakres usług związanych z budową infrastruktury sanitarnej i drogowej. Specjalizujemy się w realizacji projektów na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego oraz prywatnych inwestorów. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania, które spełniają najwyższe standardy jakości.

Spółka zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000062548 (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiada nadany numer REGON 008233614 oraz NIP 5390002497.

 

NAGRODY / CERTYFIKATY

W 1997 roku PARSTER Sp. z o.o. wykonała prace badawczo - rozwojowe, zlecone przez Komitet Badań Naukowych, objęte projektem celowym "Opracowanie technologii wykonania i eksploatacji systemów kanalizacji ciśnieniowej". Pozytywna ocena merytoryczna oraz decyzja Zespołu KBN z dnia 29.09.1997 roku zaowocowała nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W 2002 roku Spółka uzyskała Certyfikat potwierdzający spełnienie wymaganych norm ISO 9001:2000.

W 2006 roku znaleźliśmy się w grupie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, o czym świadczy fakt zajęcia wysokiego miejsca w VII edycji rankingu "Gazele Biznesu" przygotowywanego przez gazetę "Puls Biznesu".

W 2009 roku nasza Spółka została wyróżniona w rankingu najcenniejszych firm "Diamenty Forbesa" przygotowanego przez magazyn "Forbes", w którym znaleźliśmy się na 36 miejscu w przedziale firm z przychodami do 50 mln zł. W 2012 roku ponownie zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem w rankingu „Diamenty Forbesa".

 

certyfikat-02
certyfikat-01
certyfikat-03
certyfikat-04

budowa drogi

droga