• Start
 • Firma
 • Realizacje
 • Kontakt z nami
 • Nasza oferta
 • inzynieria i infrastruktura sanitarna
 • infrastruktura drogowa
 • handel hurtowy i detaliczny
 • wapno nawozowe kreda rozdrobniona
 • Inżynieria sanitarna to z całą pewnością główny filar działalności spółki PARSTER. Budowa obiektów inżynieryjnych i rozbudowa sanitarnej infrastruktury technicznej to nasze najmocniejsze strony. W tym obszarze jesteśmy jedną z najbardziej uznanych firm na Lubelszczyźnie.

  Więcej

  W celu zwiększenia konkurencyjności firmy oraz jakości oferowanych usług stale poszerzamy obszary naszej działalności, inwestujemy w zaplecze techniczne oraz zasoby ludzkie. Posiadamy wysoko-wykwalifikowaną kadrę inżyniersko-kierowniczą co pozwala nam bezproblemowo...

  Więcej

  Specjalizujemy się w dystrybucji n/w materiałów do budowy sieci wodno kanalizacyjnych oraz infrastruktury drogowej: Rury i kształtki ciśnieniowe do sieci wodociągowych z PVC-U System kanalizacji zewnętrznej z PP...

  Więcej

  Dostarczamy kredę i wapna bezpośrednio na pole rolnika.Oferowane przez nas produkty spełniają wymogi dotacji.W celu poprawienia żyzności gleb kwaśnych konieczne jest ich wapnowanie, które jest niezbędne dla stworzenia roślinom optymalnych warunków wzrostu...

  Więcej
  PARSTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje na rynku usług budowlanych od 16.01.1990r. Spółka została założona przez inż. Tadeusza Bronikowskiego, na bazie istniejącego od 1981 roku własnego Zakładu Usługowego Instalacji Sanitarnych. 
  Początkowo głównym obszarem działalności spółki były wewnętrzne instalacje sanitarne dla budownictwa mieszkaniowego oraz zewnętrzne sieci wodno - kanalizacyjne. 
  Obecnie PARSTER Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie szeroko pojętej infrastruktury sanitarnej oraz drogowej w oparciu o umowy z jednostkami samorządu terytorialnego.

  Spółka zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000062548 (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiada nadany numer REGON 008233614 oraz NIP 5390002497. 

  W 1997 roku wykonała prace badawczo - rozwojowe, zlecone przez Komitet Badań Naukowych, objęte projektem celowym pt "Opracowanie technologii wykonania i eksploatacji systemów kanalizacji ciśnieniowej". Pozytywna ocena merytoryczna oraz decyzja KBN z dnia 29.09.1997r. zaowocowała jedną z dwóch nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju otrzymaną w 2000 roku. 
  Parster: Mapa dojazdowa

  PARSTER Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 32
  21-200 Parczew