• Start
 • Firma
 • Realizacje
 • Nasza oferta
 • inzynieria i infrastruktura sanitarna
 • infrastruktura drogowa
 • handel hurtowy i detaliczny
 • wapno nawozowe kreda rozdrobniona
 • Kontakt z nami
 • Inżynieria sanitarna

  Inżynieria sanitarna to główny filar działalności spółki PARSTER. Budowa obiektów inżynieryjnych i rozbudowa sanitarnej infrastruktury technicznej to nasze najmocniejsze strony. W tym obszarze  jesteśmy jedną z najbardziej uznanych firm na Lubelszczyźnie . 

  Specjalizujemy się w budowie: 
  • oczyszczalni ścieków
  • sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
  • przepompowni ścieków
  • kanalizacji deszczowej
  • odwodnień
  • zbiorników retencyjnych
  • stacji uzdatniania wody

  PARSTER Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 32
  21-200 Parczew