• Start
 • Firma
 • Realizacje
 • Nasza oferta
 • inzynieria i infrastruktura sanitarna
 • infrastruktura drogowa
 • handel hurtowy i detaliczny
 • wapno nawozowe kreda rozdrobniona
 • Kontakt z nami
 • Infrastruktura drogowa

  W celu zwiększenia konkurencyjności firmy oraz jakości oferowanych usług stale poszerzamy obszary naszej działalności, inwestujemy w zaplecze techniczne oraz zasoby ludzkie. Posiadamy wysoko-wykwalifikowaną kadrę inżyniersko-kierowniczą co pozwala nam bezproblemowo realizować duże kontrakty.

  Specjalizujemy się w: 
  • realizacji projektów drogowych w ramach kontraktów na budowę sieci kanalizacyjnych
  • stabilizacji gruntu
  • budowie przepustów drogowych
  • pracach rozbiórkowych
  • wymianie gruntów pod obiekty drogowe
  • budowie nasypów drogowych
  • recyklingu materiałów z rozbiórki
  • budowie tymczasowych dróg i objazdów

  PARSTER Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 32
  21-200 Parczew