• Start
 • Firma
 • Realizacje
 • Kontakt z nami
 • Nasza oferta
 • inzynieria i infrastruktura sanitarna
 • infrastruktura drogowa
 • handel hurtowy i detaliczny
 • wapno nawozowe kreda rozdrobniona
 • Firma

  PARSTER Spółka z o. o. funkcjonuje na rynku usług budowlanych od 16.01.1990r. Spółka założona została przez inż. Tadeusza Bronikowskiego, na bazie istniejącego od 1981 roku własnego Zakładu Usługowego Instalacji Sanitarnych.

  Początkowo Spółka wykonywała głównie wewnętrzne instalacje sanitarne dla budownictwa mieszkaniowego oraz zewnętrzne sieci wodno - kanalizacyjne. Obecnie PARSTER Sp. z o.o. specjalizuje się w budowie szeroko pojętej infrastruktury sanitarnej i drogowej w oparciu o umowy podpisane z jednostkami samorządów terytorialnych.
   
  Spółka zarejestrowana jest w KRS pod numerem 0000062548 (Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), posiada nadany numer REGON 008233614 oraz NIP 5390002497.  30-lecie powstania firmy

  Nagrody / Certyfikaty

  W 2002 roku Spółka uzyskała Certyfikat potwierdzający spełnienie wymaganych norm ISO 9001:2008. 

  PARSTER Spółka z o. o. znalazła się również w grupie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm, o czym świadczy fakt zajęcia wysokiego miejsca w VII edycji rankingu "Gazele Biznesu 2006" przygotowywanego przez gazetę "Puls Biznesu". 

  W 2009r. nasza Spółka została wyróżniona w rankingu najcenniejszych firm "Diamenty Forbesa" przygotowanego przez magazyn "Forbes", w którym znaleźliśmy się na 36 miejscu w przedziale firm z przychodami do 50 mln zł.
  W 2012r. ponownie zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem w rankingu „Diamenty Forbesa". 

  W 1997 roku PARSTER Sp. z o.o. wykonała prace badawczo - rozwojowe, zlecone przez Komitet Badań Naukowych, objęte projektem celowym "Opracowanie technologii wykonania i eksploatacji systemów kanalizacji ciśnieniowej". Pozytywna ocena merytoryczna oraz decyzja Zespołu KBN z dnia 29.09.1997r. zaowocowała jedną z dwóch nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 


  PARSTER Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 32
  21-200 Parczew