• Start
 • Firma
 • Realizacje
 • Kontakt z nami
 • Nasza oferta
 • inzynieria i infrastruktura sanitarna
 • infrastruktura drogowa
 • handel hurtowy i detaliczny
 • wapno nawozowe kreda rozdrobniona
 • 2017 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Augustówka gm. Osieck

  PARSTER Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 32
  21-200 Parczew