• Start
 • Firma
 • Realizacje
 • Nasza oferta
 • inzynieria i infrastruktura sanitarna
 • infrastruktura drogowa
 • handel hurtowy i detaliczny
 • wapno nawozowe kreda rozdrobniona
 • Kontakt z nami
 • 2022 - aktualnie - Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej jednostki NATO w Siedlcach - podwykonawca firmy Strabag Sp. z o.o.

  Budowa, przebudowa i rozbudowa sieci zewnętrznych instalacji podziemnych oraz przyłączy: wodociągowych wraz z hydrantami zewnętrznymi, kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami, kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami retencyjno-rozsączającymi.

  PARSTER Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 32
  21-200 Parczew