• Start
 • Firma
 • Realizacje
 • Kontakt z nami
 • Nasza oferta
 • inzynieria i infrastruktura sanitarna
 • infrastruktura drogowa
 • handel hurtowy i detaliczny
 • wapno nawozowe kreda rozdrobniona
 • 2016 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych w miejscowości Tarnawatka -Tartak przy budowie dróg gminnych: ulic Ogrodowej wraz z łącznikiem z drogą powiatową nr 3504L – podwykonawca KPRD Sp. z o.o. w Lublinie

  PARSTER Sp. z o.o.
  ul. Mickiewicza 32
  21-200 Parczew