Realizacje

2020– aktualnie – Budowa kanalizacji deszczowej wykonywana w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika − Część nr 2: odc. Realizacyjnywęzeł „Niedrzwica D.” " obecnie „obecnie "Niedrzwica