Realizacje

2020 – Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 w km1+038,60 projektowanej ul. Nadleśnej. Dla zadania: „Budowa ul. Żwirki i W