Realizacje

2020 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią oraz sieci wodociągowej w miejscowości Górzno