Realizacje

2020 – aktualnie - Budowa i przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejącej sieci wodociągowej wykonywana w ramach zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 698, wraz z remontem mostu na rzece Toczna w Łosice” w ramach Programu Współp