Realizacje

2019 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Dębowej w miejscowości Turka, gmina Wólka, przy przebudowie drogi gminnej nr 112402L