Realizacje

2019 - aktualnie - Przebudowa i budowa podziemnych sieci wodociągowych, wykonywana w ramach zadania: Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika − Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł „Konopnica" o