Realizacje

2018 – 2019 - Budowa wodociągu, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej przy rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565 - podwykonawca firmy Strabag Sp. z o.o.