Realizacje

2018 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Glinki w Gminie Miastków Kościelny.