Realizacje

2017 - Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice - podwykonawca firmy Strabag Sp. z o.o.