Realizacje

2017 - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Augustówka gm. Osieck