Realizacje

2016 – Realizacja zamówienia publicznego pn.: „Północno-wschodni system kanalizacji zbiorczej Miasta Radzyń Podlaski – kanalizacja sanitarna w ul. Polnej. Etap II”