Realizacje

2016 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej przy budowie drogi gminnej nr 106845L – podwykonawca firmy PRD Lubartów S.A