Realizacje

2016 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej Etap I, Etap II, Etap III do zespołu budynków wielorodzinnych w Lublinie ul. Poligonowa wraz z obsługą geodezyjną.