Realizacje

2016 – 2018 - Budowa wodociągu i sieci kanalizacji deszczowej przy rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska na odcinku od km 26+000 do km 43+162 wraz z zabezpieczeniem lub rozbudo