Realizacje

2015 – Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie przeniesienia i przebudowy przepompowni ścieków w m. Wólka, gmina Serokomla