Realizacje

2015 – Budowa sieci kanalizacji deszczowej i przyłączy wod.-kan. ul. Dunikowskiego w Lublinie – podwykonawca PBI Infrastruktura S.A.