Realizacje

2015 – Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i wykonaniem przydomowych przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w miejscowości Jeruzal oraz części miejscowości Łukówiec, gmina Mrozy.