Inżyniera środowiska

Inżynierii Środowiska to z całą pewnością główny filar działalności spółki Parster.
Budowa obiektów inżynieryjnych i rozbudowa infrastruktury technicznej to nasze najmocniejsze strony. W tym obszarze jesteśmy jedną z najbardziej uznanych firm w Lubelszczyźnie .

Specjalizujemy się w budowie:
 
  • oczyszczalni ścieków
  • sieci kanalizacyjne i wodociągowe
  • przepompowni ścieków
  • kanalizacja deszczowa
  • odwodnienia
  • zbiorniki retencyjne
  • stacje uzdatniania wody