Infrastruktura drogowa

W celu zwiększenia konkurencyjności firmy oraz jakości oferowanych i usług stale rozszerzamy działalność Spółki oraz stale inwestujemy w zaplecze techniczne oraz zasoby ludzkie. Posiadamy wysoko-kwalifikowaną kadrę inżynierską i zarządzającą co pozwala nam bezproblemowo realizować duże kontrakty.

Specjalizujemy się w realizacji:

  • realizacja projektów drogowych w ramach kontraktów na budowę sieci kanalizacyjnych
  • stabilizacji gruntu
  • budowa przepustów drogowych
  • prace rozbiórkowe
  • wymianie gruntów pod obiekty drogowe
  • budowie nasypów drogowych
  • recyklingu materiałów z rozbiórki
  • budowa tymczasowych dróg i objazdów