Handel hurtowy i detaliczny

Specjalizujemy się w dystrybucji n/w materiałów do budowy sieci wodno kanalizacyjnych oraz infrastruktury drogowej:
 
 • Rury i kształtki ciśnieniowe do sieci wodociągowych z PVC-U
 • System kanalizacji zewnętrznej z PP
 • System kanalizacji zewnętrznej z PVC-U
 • Studnie kanalizacyjne z PVC-U i PP
 • System drenarski PVC-U
 • Drenaż ciężki z PE HD
 • Rury osłonowe z PE HD
 • Rury do sieci wodociągowych z PE HD 100
 • Rury do sieci gazowych z PE HD 80 i PE HD 100
 • Kształtki segmentowe z PE HD 80 i PE HD 100 wodociągowe, gazowe
 • System kanalizacji wewnętrznej PP - HT
 • System rynnowe
 • Kotły C.O na paliwo stałe i gazowe
 • Odwonienie liniowe
 • Studnie kanalizacyjne i wodomierzowe
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Glazura i terakota
 • Chemia budowlana