Kontakt

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu - mgr inż. Piotr Szczepanowski
e-mail: p.szczepanowski@parster.pl
tel: +48513030001

Dział Techniczny
Dyrektor - mgr inż. Ewa Kochanowska
e-mail: ewa.kochanowska@parster.pl
tel: +48507025160

Dział Ofertowania i Realizacji Inwestycji 
Dyrektor - mgr inż. Krzysztof Maksymiuk
e-mail: k.maksymiuk@parster.pl
tel: +48510161101 

 

Dział Handlu, Usług i Marketingu 
Kierownik - mgr inż. Krzysztof Węgrzyn
e-mail: k.wegrzyn@parster.pl
tel: +48512058164

Dział Mechaniczny 
Kierownik - Stanisław Bronikowski
tel: +48510161104

Specjalista ds. logistyki i transportu
mgr Marcin Piotruk
e-mail: m.piotruk@parster.pl
tel: +48510161109

Formularz kontaktowy