Firma

PARSTER Spółka z o. o. działa na rynku usług budowlanych od 16.01.1990 roku. Założona została przez inżyniera Tadeusza Bronikowskiego, na bazie istniejącego od 1981 roku własnego Zakładu Usługowego Instalacji Sanitarnych.

Firma działa do chwili obecnej w formie prawnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanej w KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM pod numerem 0000062548 (Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) posiadając numer REGON 008233614 oraz NIP 5390002497 jako PARSTER Sp. z o.o.

Spółka początkowo zatrudniała około 20 pracowników, wykonywała głównie wewnętrzne instalacje sanitarne dla budownictwa mieszkaniowego oraz zewnętrzne sieci wodociągowo - kanalizacyjne i co.

Firma wykonała prace badawczo - rozwojowe, zlecone przez KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH, objęte projektem celowym "Opracowanie technologii wykonania i eksploatacji systemów kanalizacji ciśnieniowej". Pozytywna ocena merytoryczna oraz decyzja Zespołu KBN z dnia 29.09.1997r. zaowocowała jedną z dwóch nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla zespołu realizatorów otrzymaną w 2000 roku.
 

Nagrody / Certyfikaty

W 2002 roku firma uzyskała Certyfikat potwierdzając spełnienie wymaganych norm ISO 9001:2008, który posiada do dnia dzisiejszego. PARSTER Spółka z o. o. znalazła się w grupie najbardziej dynamicznie rozwijających się firm o czym świadczy fakt zajęcia wysokiego miejsca w VII edycji rankingu "Gazele Biznesu 2006" przygotowywanego przez gazetę "Puls Biznesu" oraz 36 miejsca w rankingu najcenniejszych firm "Diamenty Forbesa" przygotowanego przez gazetę "Forbes".

W roku 2009 zostaliśmy wyróżnieni w rankingu „Forbes” w przedziale firm z przychodami do 50 mln zł . W roku 2012 miesięcznik „Forbes” ponownie uhonorował nas wyróżnieniem w rankingu „Diamenty Forbesa„

W roku 2018 nasza firma ukończyła prewencyjny program Państwowej Inspekcji Pracy "Prewencja wypadkowa".