Wkrótce rozpoczęcie

Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” – Budowa ulicy Poligonowej. Podwykonawca PRD Lubartów.