Rozpoczęte prace przy

Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami w m. Annobór-Kolonia (zlewnia PGK) Lubartów.