Aktualności

Wkrótce rozpoczęcie

Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” – Budowa ulicy Poligonowej. Podwykonawca PRD Lubartów.

Rozpoczęte prace przy

Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami w m. Annobór-Kolonia (zlewnia PGK) Lubartów.

Rozpoczęta inwestycja